logo

قوانین و ضوابط

۱- کلاسور ضمانت شغلی مادام العمر به افرادی که در مسیرهای شغلی کلاسور ثبت نام می‌کنند، می‌دهد. موارد زیر شامل ضمانت شغلی نخواهد شد :

  • چنانچه طول دوره‌ی آموزشی فرد بیش از سه ماه باشد.
  • چنانچه ارزیابی ‌های به عمل آمده از فرد کارجو در دوره‌ی کارآموزی کمتر از حد نصاب تعیین شده ( 70 از 100 ) باشد.
  • چنانچه فرد کارجو دو مصاحبه‌ی پذیرا شده را بدون اطلاع قبلی شرکت نکند.

۲- در صورتی انتخاب روش اقساطی، اگر هرکدام از اقساط تا 2 ماه پرداخت نشوند حساب کاربری فرد بسته خواهد شد و در صورت تمایل به ادامه مسیر باید مجددا ثبت‌نام صورت گیرد.

۳- چنانچه فرد تا دوبار در مصاحبه‌ی آزمایشی بدون اطلاع قبلی حاضر نشود ادامه مسیر غیرفعال خواهد شد.