پروفایل احمدرضا فهیم پورجزوه های نوشته شده توسط احمدرضا فهیم پور
7000 تومان

ریاضی مهندسی

اکبرزاده
6000 تومان

دینامیک

ایپک چی
10000 تومان

کنترل اتوماتیک

اردشیر کرمی محمدی
8500 تومان

مکانیک سیالات 2

دکتر محسن نظری
7500 تومان

ترمودینامیک 2

دکتر علی عباس نژاد
8000 تومان

محاسبات عددی

دکتر علی خالقی
5000 تومان

مبانی برق 1

دکتر سپهری
5000 تومان