پروفایل ملیکا مختاریجزوه های نوشته شده توسط ملیکا مختاری

ترمودینامیک 1

شاه مردان
8000 تومان

دینامیک

امیر جلالی
15000 تومان

طراحی اجزا 1

مصطفی نظری
9500 تومان

ترمودینامیک 2

عباس نژاد
9500 تومان

محاسبات عددی

عباس نژاد
7500 تومان

توربو ماشین

اکبرزاده
10000 تومان

تهویه مطبوع

چارطاقی
10000 تومان

سوخت و احتراق

عباس نژاد
10000 تومان
11500 تومان

CFD

خالقی
6500 تومان