پروفایل تیم کلاسورجزوه های نوشته شده توسط تیم کلاسور

ریاضی 1

اسماعیلی
رایگان

ریاضی 1

مریم جلالی
رایگان

ریاضی 1

حسن خانی
رایگان

ریاضی 1

فاطمه کیان نژاد
رایگان

ریاضی 1

سمیه مغاری
رایگان

ریاضی 2

مریم جلالی
رایگان

ریاضی 2

فهمیه داودی
رایگان

ریاضی 2

فاطمه کیان نژاد
رایگان

فیزیک 1

سید ایمان حسینی
رایگان

فیزیک 1

سمیه مهرابیان
رایگان

فیزیک 2

مهدی انصاری
رایگان

فیزیک 2

سمیه مهرابیان
رایگان

معادلات

نصیبه آسا گلسرخی
رایگان

معادلات

مریم قرآنی
رایگان

معادلات

حسن خانی
رایگان

فیزیک 2

ابراهیمی
رایگان

مقاومت مصالح 1

سیروس غلامپور
رایگان

ریاضیات گسسته

دکتر واحدی
6000 تومان

ریاضی مهندسی

دکتر واحدی
6000 تومان

معادلات

دکتر اسماعیلی
7500 تومان

هوش مصنوعی

دکتر گرایلو
5000 تومان

چند رسانه ای

دکتر عربی
5000 تومان

مقدمه علم حقوق

دکتر عرب احمدی
رایگان

حقوق مدنی 1

دکتر عرب احمدی
رایگان

حقوق اساسی

دکتر محمد زاده
رایگان

الکترومغناطیس

دکتر رجایی
8000 تومان

مدار الکتریکی 1

دکتر فاطمی زاده
10000 تومان

مدار منطقی

دکتر شعبانی
7000 تومان

محاسبات عددی

دکتر باقرپور
8000 تومان

ریاضی مهندسی

دکتر هاشمی
12000 تومان

ریاضی2

مسعود آقاسی
رایگان

تاریخ تمدن اسلامی

استاد غفوریان حسامی
رایگان

ادبیات

مقصودی
رایگان