مدار منطقی

سید یزدی
13500 تومان
11000 تومان
7500 تومان
11500 تومان

کامپایلر

دکتر تجری
11000 تومان

سیستم عامل

دکتر تجری
12000 تومان

پایگاه داده

مهندس فرهادی
9000 تومان

سیستم عامل

دلاوریان
6500 تومان

معماری کامپیوتر

دکتر طحانیان
8000 تومان

ریاضی مهندسی

دکتر طحانیان
6000 تومان

ریاضیات گسسته

دکتر واحدی
6000 تومان

ریاضی مهندسی

دکتر واحدی
6000 تومان

هوش مصنوعی

دکتر گرایلو
5000 تومان

چند رسانه ای

دکتر عربی
5000 تومان

مدار منطقی

دکتر شعبانی
7000 تومان

ساختمان داده

استاد دانش
4000 تومان