اسلایدهای ارایه درس اپتیک (موضوع: ضریب شکست نور)

( 19 صفحه ، زمان مطالعه : 25 دقیقه )
اسلایدهای ارایه درس اپتیک (موضوع: ضریب شکست نور)
13500 تومان
مشاهده نمونه
کد جزوه : 533
درس :

اپتیک

دانشگاه :

دانشگاه شهید باهنر كرمان

تعداد دانلود : کمتر از 50
زمان مطالعه : 25 دقیقه تعداد صفحه : 19 صفحه
اشتراک گذاری :
Brand Logo

حفاظت از محیط زیست

استفاده از نسخه دیجیتال به جای کاغذ

دسترسی راحت

در هر ساعتی و هر مکانی

اشتراک گذاری فایل ها

فروش و اشتراک گذاری فایل های درسی

منابع کامل درسی

دسترسی به فایل های تمام دانشگاه ها

مهندسی اپتیک ولیزر ارشد فوتونیک دانشگاه الزهرا
تعداد جزوات 7
رشته تحصیلی فوتونیک
دانشگاه دانشگاه الزهرا

جهت ارایه برای درس اپتیک و آزمایشگاه اپتیک و اپتیک هندسی

مرتبط با درس اپتیک

0 نظر

کامنت بگذارید

مرتبط با رشته مهندسی اپتیک و لیزر