logo

دوره آموزشی تحلیل داده

۱۰ ساعت آموزش تجربه محور

۹ تمرین عملی و تجربه محور

مصاحبه شبیه سازی شده

پشتیبانی ویژه از ابتدا تا انتهای مسیر

got-talent
success

این دوره مناسب چه کسانی است؟

کسانی که به تحلیل داده علاقه دارند و به دنبال کسب مهارت و تخصص هستند.

کسانی که تجربه کاری در این حوزه را ندارند یا به دنبال تغییر حوزه کاری هستند.

کسانی که جدیت و پشتکار کافی برای یادگیری دارند